Kategorie: Geloof

John Philip

Dr. John Philip (1775-1851) is ’n kontroversiële (waaroor mense baie sterk en uiteenlopende menings het) figuur in Suid-Afrika se geskiedenis. As ’n mens begin nalees oor die redes vir die Groot Trek van 1838, sien ’n mens baie keer sy naam. John Philip het hom beywer (hard gewerk) vir die regte van slawe en die […]

Lees verder

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

‘n Groot groep Afrikaanse Christene is deel van een van die drie susterkerke: die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk), die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA of Hervormde Kerk), en die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika (GKSA of Gereformeerde Kerk). Die susterkerke is gereformeerd of hervormd – dié twee woorde is sinoniem met mekaar – wat  […]

Lees verder

N.J. van der Merwe

Hier is N.J. van der Merwe in ʼn neutedop: Bybelvertaler, onderwyser, predikant, skrywer, stigter van die Voortrekkerbeweging en Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK), taalstryder, en sommer nog baie meer. Dit is sommer ʼn hele mondvol, nie waar nie? Nou gaan ons bietjie nader na hierdie besondere man en sy prestasies kyk. Die jong Nico van […]

Lees verder

Dirk van der Hoff

Daar is mense uit die geskiedenis wat deur verskillende mense en groepe so verskillend beskryf word, dat dit amper klink asof daar van twee heeltemal verskillende mense gepraat word. Dirk van der Hoff was so ’n persoon. Kyk net na ’n paar van die maniere waarop hy beskryf word: Liberalis, skeurmaker (iemand wat verdeeldheid tussen […]

Lees verder

Tobie Muller

Dis nie alle predikante wat meer as net hul beroep uitleef nie. Tog was Tobias Ballot (Tobie) Muller (1884-1918) nie slegs ’n predikant nie, maar ook ’n filosoof, Afrikanernasionalis (iemand wat sy groep se belange wil bevorder) en taalstryder. Hy het ongelukkig op tragiese wyse op die kruin van sy loopbaan van die 1918-grieppandemie gesterf. […]

Lees verder

J.D. Kestell

Deur die geskiedenis het daar in Suid-Afrika baie mense geleef wat hul land en mense op verskillende terreine gedien het. Onder hierdie mense kan ons beslis vir J.D. Kestell of Vader Kestell insluit. Hy was ’n predikant, skrywer, akademikus, Bybelvertaler en iemand wat ook liefdadigheidswerk gedoen het. Boonop was hy ’n baie dapper man. Kestell […]

Lees verder

SA se sendingstasies

Die Bybel sê vir Christene om dissipels van al die nasies te maak en daarom gaan mense al vir eeue na vreemde lande om daar vir mense van Jesus te vertel. Ons noem dit sendingwerk. Sendingwerk is dus die werksaamhede van Christen-sendelinge en die administrasie daarvan. Die mense wat die werk doen, word sendelinge genoem […]

Lees verder

Johannes Calvyn

Daar word dikwels gesê dat jy nie sommer godsdiens en politiek met enigeen moet bespreek nie, want mense kan baie daaroor stry. Godsdiens is inderdaad een van die onderwerpe wat al groot onenigheid tussen mense veroorsaak het, soos toe baie mense weg van die Rooms-Katolieke kerk gebreek het. Hierdie beweging is die Hervorming genoem, en […]

Lees verder

Vind artikels

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gee terugvoer