Kategorie: Kunste

Drama-elemente

Die woord drama kom van die Griekse woord dran wat beteken “om te doen/om te speel”. ʼn Drama word geskryf om deur akteurs opgevoer te word, maar kan ook gelees word. ʼn Drama kan ʼn kombinasie wees van poësie, vertellings, dialoë en danse om ʼn boodskap aan die gehoor oor te dra. Anders as ʼn […]

Lees verder

Vind artikels

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gee terugvoer