Kategorie: Kunste

Poësie

Poësie verwys na die digkuns. ʼn Gedig is ʼn letterkundige teks in versvorm, met of sonder rym, waarin die digter ʼn sekere gedagte of gevoel deur middel van taalsimbole wil oordra. In gedigte word uitdrukking gegee aan intense, emosionele of diepsinnige ervarings of insigte. Kenmerke van poësie  ʼn Gedig het gewoonlik ʼn titel, maar dit […]

Lees verder

Narratiewe elemente

Die woord narratief verwys na ʼn mondelinge of geskrewe beskrywing of vertelling van gebeurtenisse; met ander woorde ʼn storie of verhaal. Narratiewe elemente is die hoofkomponente waaruit ʼn fiksionele verhaal bestaan. Ander verwante terme is narratiewe aspekte, narratiewe strategieë, narratiewe tegnieke, narratiewe strukture en narratiewe eienskappe. Hoewel verskeie narratiewe elemente deur verskillende teoretici onderskei word, […]

Lees verder

Reliëfmandala

Jy het sekerlik al gesien hoe ’n mandala lyk – al het jy dalk nie geweet dit is wat dit genoem word nie. Mandalas is daardie pragtige, veelkleurige sirkels met herhalende patrone en ’n mens sien dit veral in inkleurboeke. Dit duur ’n rukkie om ’n mandala te maak of in te kleur, maar jy […]

Lees verder

Drama

Die woord drama beteken “handeling” in Grieks en kan verwys na ʼn dramateks, sowel as die opvoering van ʼn dramateks. Hoewel hierdie inskrywing meestal na eersgenoemde betekenis verwys, is dit baie belangrik om te onthou dat ʼn dramateks oorspronklik geskryf word met die doel om opgevoer te word. Die skrywer van ʼn dramateks word ʼn […]

Lees verder

Kabaret

Oorspronklik het die woord kabaret na ʼn kroeg of ʼn klein kamer in ʼn herberg verwys. Hierdie betekenis is egter later uitgebrei om te verwys na ʼn geselskap van kunstenaars wat musiek maak, sing, dans en voordra tot vermaak van gaste by klein straatkafees, restaurante of nagklubs. Die kunskafee Le chat noir (“die swart kat”) […]

Lees verder

Kleiware

Klei is ’n klewerige, kniebare grondsoort wat deur verwering van veldspaathoudende gesteentes ontstaan. Dit word hard wanneer dit gebak word. Kleiware (erdewerk) is goed soos potte, bakke, bekers, borde, stene, ensovoorts wat van klei gemaak is. Klei is nodig vir kleiware In geologiese terme kan gesê word dat klei klein, fyn gegranuleerde aardse materiaal is […]

Lees verder

Afrika-volksverhale

’n Volksverhaal ontstaan in die volksmond (onder ’n sekere groep mense) en dit word van geslag tot geslag oorvertel. Op hierdie manier bly so ’n verhaal vir baie lang tye – selfs vir eeue – lewendig. Daar is baie verskillende soorte volksverhale. In sommige is toordery die tema, ander vertel van realistiese (werklike) gebeure en […]

Lees verder

Storievertelling

Wys my ’n mens wat nie van ’n lekker storie hou nie! Die lewe is deurweef met soveel verskillende stories wat elk handel oor ’n sekere gebeurtenis, fase, mislukking, oorwinning of ervaring. Elke liewe mens, jonk of oud, het ’n lewensverhaal – ’n storie om te vertel. Elke dag wat tot ons lewe toegevoeg word, […]

Lees verder

Ritme

Ritme is die geordende, herhaalde, terugkerende afwisseling van sterk en swak elemente in die vloei van klank. Dit is ook die reëlmatige beweging in dans, musiek, vers, kunsprosa, ensovoorts. Die woord ritme is afkomstig van die Griekse woord rhythmós”, afgelei van rhein en beteken ‘om te vloei.’ Ritme is ’n noodsaaklikheid Elke dag volg jy ’n […]

Lees verder

Vind artikels

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gee terugvoer