Kategorie: Kunste

Mite

Die woord mite het meer as een betekenis. Eerstens verwys dit na antieke verhale oor gode, halfgode en heldefigure. In sulke verhale word belangrike gebeure uit die verlede oorvertel om natuurverskynsels of menslike ervarings te probeer verklaar. Dit word ook dikwels aangewend om abstrakte begrippe te verduidelik. Tweedens verwys dit na ʼn ideaal of lewensbeskouing […]

Lees verder

Volksverhaal

ʼn Volksverhaal ontstaan tradisioneel in die volksmond en word van geslag tot geslag oorvertel. Die doel van volksverhale is om sin te maak van menslike gedrag en die samelewing of om natuurverskynsels te verklaar. Vóór die ontwikkeling van skryfstelsels is volksverhale mondelings oorvertel of opgevoer. Vertellers van volksverhale het dikwels tegnieke soos gebare, mimiek, dramatiese […]

Lees verder

Mimiek

Mimiek vorm deel van drama en is ʼn gerekende kunsvorm in eie reg. Volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) is mimiek die kuns om met gebare (pleks van woorde) dinge na te boots of ʼn boodskap oor te dra. Elke beweging word met oorgawe en presisie (noukeurigheid) gedoen om dít wat die kunstenaar […]

Lees verder

Perkussie

Perkussie is ʼn vorm van ritme wat deur slaginstrumente voortgebring word. Die klank wat deur perkussie voortgebring word, is energiek en ritmies van aard. Dit is gewoonlik die deel van ʼn orkes wat uit slaginstrumente bestaan, maar kan ook deur een persoon, wat byvoorbeeld op ʼn trom ritme hou, beoefen word. Behalwe vir perkussie met […]

Lees verder

Musiekgenres

Musiek is reeds vir baie eeue iets spesiaal, amper soos ‘n taal. Daar word nie verniet gesê musiek begin waar woorde ophou nie! Soms is ‘n mens in die bui vir rustige klassieke musiek as jy wil ontspan, en ander keer weer vir vinnige dansmusiek as jy oefening doen of partytjie hou. Daar is baie […]

Lees verder

Koraalgedigte

ʼn Koraalgedig is wanneer ʼn teks deur verskillende stemme saam (as ʼn eenheid) voorgedra word. Party van die reëls kan opgewek wees en amper liries klink (asof dit gesing word), terwyl kontras met laer stemme geskep word. Daar kan ook na ʼn koraalgedig verwys word as ʼn spreekkoor. ʼn Koraalgedig het ʼn definitiewe patroon en […]

Lees verder

Kostuum

Die woord kostuum verwys na ʼn spesifieke styl van of soort drag wat gedra word vir spesifieke geleenthede en in spesifieke periodes. Saam met elke era is daar modes, en wanneer ʼn rol vertolk word van ʼn vorige tydvak, sal daar moeite en navorsing gedoen moet word om vas te stel wat hierdie era se […]

Lees verder

Dans

Dans is ‘n opeenvolging van bewegings van die voete en lyf op die maat van musiek, deur een mens, ‘n paar of ‘n groep. Daar is verskeie vorme van dans: ‘n informele manier vir sosiale ontspanning en pret, of ‘n formeler vorm wat ‘n spesifieke styl behels. Dit gaan dan meestal gepaard met die tradisies […]

Lees verder

Drama-elemente

Die woord drama kom van die Griekse woord dran wat beteken “om te doen/om te speel”. ʼn Drama word geskryf om deur akteurs opgevoer te word, maar kan ook gelees word. ʼn Drama kan ʼn kombinasie wees van poësie, vertellings, dialoë en danse om ʼn boodskap aan die gehoor oor te dra. Anders as ʼn […]

Lees verder

Vind artikels

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gee terugvoer