Kategorie: Taal

Suid-Afrika se amptelike tale

Suid-Afrika se Grondwet erken 11 amptelike tale. ’n Grondwet is ’n wet waarop al die ander wette van ’n land gegrond word. Die 11 tale is Afrikaans, Engels, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe. Suid-Afrika se amptelike tale was eens op ’n tyd slegs Europees soos Engels, Nederlands en later Afrikaans […]

Lees verder

Poësie

Poësie verwys na die digkuns. ʼn Gedig is ʼn letterkundige teks in versvorm, met of sonder rym, waarin die digter ʼn sekere gedagte of gevoel deur middel van taalsimbole wil oordra. In gedigte word uitdrukking gegee aan intense, emosionele of diepsinnige ervarings of insigte. Kenmerke van poësie  ʼn Gedig het gewoonlik ʼn titel, maar dit […]

Lees verder

Narratiewe elemente

Die woord narratief verwys na ʼn mondelinge of geskrewe beskrywing of vertelling van gebeurtenisse; met ander woorde ʼn storie of verhaal. Narratiewe elemente is die hoofkomponente waaruit ʼn fiksionele verhaal bestaan. Ander verwante terme is narratiewe aspekte, narratiewe strategieë, narratiewe tegnieke, narratiewe strukture en narratiewe eienskappe. Hoewel verskeie narratiewe elemente deur verskillende teoretici onderskei word, […]

Lees verder

Drama

Die woord drama beteken “handeling” in Grieks en kan verwys na ʼn dramateks, sowel as die opvoering van ʼn dramateks. Hoewel hierdie inskrywing meestal na eersgenoemde betekenis verwys, is dit baie belangrik om te onthou dat ʼn dramateks oorspronklik geskryf word met die doel om opgevoer te word. Die skrywer van ʼn dramateks word ʼn […]

Lees verder

Afrika-volksverhale

’n Volksverhaal ontstaan in die volksmond (onder ’n sekere groep mense) en dit word van geslag tot geslag oorvertel. Op hierdie manier bly so ’n verhaal vir baie lang tye – selfs vir eeue – lewendig. Daar is baie verskillende soorte volksverhale. In sommige is toordery die tema, ander vertel van realistiese (werklike) gebeure en […]

Lees verder

Storievertelling

Wys my ’n mens wat nie van ’n lekker storie hou nie! Die lewe is deurweef met soveel verskillende stories wat elk handel oor ’n sekere gebeurtenis, fase, mislukking, oorwinning of ervaring. Elke liewe mens, jonk of oud, het ’n lewensverhaal – ’n storie om te vertel. Elke dag wat tot ons lewe toegevoeg word, […]

Lees verder

Roman

ʼn Roman is ʼn redelike lang, fiktiewe verhaal waarin ʼn aantal episodes wat met mekaar verband hou, afspeel. Hierdie episodes word gewoonlik in hoofstukke verdeel. In die episodes word die karakter of karakters, en dit wat met hulle oor ʼn bepaalde tydperk gebeur, weergegee met die fokus op hul denke en handelinge. Die roman as […]

Lees verder

Jeugroman

Jeugromans is romans wat spesifiek vir jonger lesers (gewoonlik tussen die ouderdomme van 12 en 18 jaar) geskryf word. ʼn Jeugroman is korter as ʼn gewone roman, maar handel ook oor denkbeeldige karakters of gebeure. Die belangrikste elemente van ʼn jeugroman is die karakters, tyd, ruimte, gebeure en verteller. Die manier waarop die gebeure in […]

Lees verder

Mite

Die woord mite het meer as een betekenis. Eerstens verwys dit na antieke verhale oor gode, halfgode en heldefigure. In sulke verhale word belangrike gebeure uit die verlede oorvertel om natuurverskynsels of menslike ervarings te probeer verklaar. Dit word ook dikwels aangewend om abstrakte begrippe te verduidelik. Tweedens verwys dit na ʼn ideaal of lewensbeskouing […]

Lees verder

Vind artikels

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gee terugvoer